Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും.

അതുകൊണ്ട് അവനവനുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന ചിന്തയോടെ വേണം ബിസിനസ് പ്ലാനിംഗ് നടത്താൻ. ഇതോടൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഭാവിയിലേ മത്സരസാധ്യതകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകണം. എല്ലാത്തിലുമപരി സംരംഭം ഒരു "എത്തിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷന’ായിരിക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദീർഘകാല ബിസിനസിനെ മനസിൽ കണ്ടുകൊണ്ടു വേണം ധനകാര്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ.

നിക്ഷേപം

തുടക്കകാരായ സംരംഭകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിക്ഷേപമെന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരിക്കലും നിക്ഷേപകരെ എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല.

കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ നിക്ഷേപകർ തേടിയെത്തിക്കൊള്ളും. സംരംഭകർ ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ഒരിക്കലും എത്തിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ടു പോകരുത്. ബ്രാൻഡ് വാല്യു സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പിന്നോട്ടു പോകാതിരിക്കുക. എങ്കിൽ നിക്ഷേപകർ സംരംഭകരുടെ പക്കയലേയ്ക്ക് എത്തിക്കോളും.

സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ തങ്ങളുടെ സംരംഭത്തിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം തെരഞ്ഞെടുക്കരുത്. കാരണം സംരഭകർക്ക് പിന്നീട് പ്രവർത്തനസ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ വരാനിടയുണ്ട്. വളർച്ച, സുരക്ഷിതത്വം, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെ മുൻ നിർത്തിയാണ് നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത്. സംരംഭകർ എപ്പോഴും ടേം ഷീറ്റ് സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം.

അക്കൗണ്ടുകൾ കൃത്യമായുംപുതുക്കിയും സൂക്ഷിക്കുക

1 നല്ല ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് ടീമിനെ കണ്ടെത്തുക

അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാഫുമാരെ കണ്ടെത്തുന്നതു മുതൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണം. പലരും നൽകുന്ന ഒരു ബയോഡേറ്റ മാത്രം പരിഗണിച്ച് നിയമനം നൽകരുത്. മറിച്ച് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടുമാരുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉദേശിക്കുന്നവരെ അയയ്ക്കണം. അവർക്ക് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി മികച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയും.

2. അക്കൗണ്ട് ചാർട്ട് ചെയ്യുക

അക്കൗണ്ടിംഗ് സോഫ്റ്റ് വേർ ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരുണ്ടെന്നോ കരുതി അക്കൗണ്ടിംഗിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമാണിത്. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെത്തണം. മികച്ച സോഫ്റ്റ് വേർ തെരഞ്ഞെടുക്കണം. ഓരോ ചെലവുകളെയും ഇനം തിരിച്ച് രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന വിധത്തിൽ അക്കൗണ്ട് ചാർട്ട് ചെയ്യണം

3. വൗച്ചർ സംവിധാനം സൂക്ഷിക്കുക

4. ട്രയൽ ബാലൻസ് പരിശോധിക്കുക

എല്ലാ ആഴ്ച്ചയും ട്രയൽ ബാലൻസ ്ചെക്ക് ചെയ്യണം. വരവും ചെലവും തമ്മിൽ എത്രമാത്രം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചെലവു കൂടുതലാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നു മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

5. ബാങ്ക് റെക്കണ്‍സിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് പരിശോധിക്കുക
ബാങ്ക് റെക്കണ്‍സിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റുകൾ മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും പരിശോധിക്കണം. ചെക്കുകൾ നൽകാനുള്ളത് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ, കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം അറിയാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

പ്രവർത്തന മൂലധന മാനേജ് മെന്‍റ്

പലിശയ്ക്കു പണം വാങ്ങി ഒരിക്കലും സംരംഭം ആരംഭിക്കരുത്. പ്രവർത്തന മൂലധനത്തെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യണം. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് പണം കൃത്യസമയത്ത് നൽകണം. കിട്ടാനുള്ളവരിൽ നിന്നും കൃത്യസമയത്ത് വാങ്ങിക്കണം. അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ മുതലായവ ആവശ്യത്തിനു മാത്രം വാങ്ങുക. ആവശ്യത്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കൾ അവർക്കു നൽകിയ സേവനത്തിന്‍റെയോ ഉത്പന്നത്തിന്‍റെയോ പണം നൽകുന്നില്ല. പക്ഷേ, അയാൾക്ക് നിങ്ങളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നിരിക്കേ അയാളോട് പണം കൃത്യസമയത്തു നൽകണം എന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയണം.

പുതിയ ബിസിനസല്ലേയെന്നു കരുതി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യം വില കുറച്ചു നൽകാം എന്നുള്ള ധാരണ തെറ്റാണ്. കാരണം ഒരിക്കൽ വില കുറച്ചാൽ ആ ഉപഭോക്താക്കളെ നിലനിർത്താൻ അവരുമായി എപ്പോഴും അതേ വിലയ്ക്കു തന്നെ ഇടപാടുകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ടു കൊണ്ടു വേണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ.

ഓഡിറ്റിംഗ്

ഓഡിറ്റിംഗ് ഒരു സംരംഭത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലിനുള് അവസരമാണ്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓഡിറ്ററുമായി സംസാരിക്കുന്നത,് കന്പനിയിലെ ധനകാര്യ ഇടപാടുകളിൽ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കും.


1. സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റിംഗ് - എല്ലാ വർഷവും നിയമപരമായി നടത്തേണ്ടത്
2. ഇന്‍റേണൽ ഓഡിറ്റ് - കന്പനിക്കുള്ളിൽ നടത്തേണ്ടത്
3. ഇന്‍ററിം ഓഡിറ്റ് - ഇടക്കാലത്ത് (6 മാസം കൂടുന്പോൾ ) നടത്തുക
4. ആക്ഷൻ ടേക്കണ്‍ റിപ്പോർട്ട്

ചെലവു ചുരുക്കൽ

ചെലവു ചുരുക്കുക എന്നത് ഒരു കന്പനിയുടെ ധനകാര്യ നിയന്ത്രണങ്ങളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നടപടിയാണ്. ചെലവു ചുരുക്കാതെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നഷ്ടത്തിലേക്കേ നയിക്കൂ എന്നോർക്കുക. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് സ്വയം ചോദിച്ചറിയണം. കുറെ വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന രീതിയാണിത് എന്നു പറഞ്ഞ് പഴഞ്ചനും ചെലവു കൂട്ടുന്നതുമായ രീതികളെ പിന്തുടരാതിരിക്കുക. പുന പരിശോധനയ്ക്ക് സമയം കണ്ടെത്തുക.
* ഗുണമേൻമയിൽ കുറവു വരുത്താതെ ചെലവു നിയന്ത്രിക്കുക
* പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ചെലവു നിയന്ത്രിക്കുക
* ചെലവു ചുരുക്കുന്നു എന്നു കരുതി കന്പനിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം നിയമപ്രകാരമുള്ള ബാധ്യതകൾ

1. ആദായിനികുതി
2. ജിഎസ്ടി (39 ഫയലിംഗ് ഒരു വർഷം വരും. ദിനം പ്രതി പിഴ നൽകണം)
3. മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്‍റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ നൽകേണ്ട പിഴകൾ
4. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ് മെന്‍റ് ആക്ടിൽ വരുന്ന നിയമങ്ങൾ
5. പിഎഫ് മുതലായ തൊഴിലാളികള സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ
പേഴ്സണൽ വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റ്
സംരംഭം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വന്തം ജീവിതവും സന്പത്തും നഷ്ടമായി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംരംഭകർക്കുണ്ടാകരുത്. അതിനാൽ വ്യക്തി പരമായി സാന്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം.
* വ്യക്തിപരമായ സ്വത്തുക്കളും ബിസിനസിലെ സ്വത്തുക്കളെയും രണ്ടായികാണുക.
* ബിസിനസിലെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിന് നിശ്ചിത വരുമാനം നിശ്ചയിക്കുക.
* സ്വന്തം ബിസിനസിലെ നിക്ഷേപത്തിനപ്പുറം നിക്ഷേപം നടത്തുക.
* പേഴ്സണൽ ടാക്സ് റിട്ടേണുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഫയൽ ചെയ്യുക.
* വിശ്വാസ്യത വളർത്തിയെടുക്കുക.
* സുസ്ഥിരവും സത്യസന്ധവുമായ ബിസിനസ് സൃഷ്ടിക്കുക.
(വിൽഗ്രോ ഇന്നോവേഷൻസ് ഫൗണ്ടേഷനും ടൈ കേരളയും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണ പരന്പരയിൽ സാമൂഹിക സരംഭങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പ്ലാനിംഗും ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡലിംഗും എന്ന വിഷയത്തിൽ കോര ആൻഡ് കോര ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്സ് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ജോർജ് കോര നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന്്.)

നടപ്പിലാക്കാവുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ

1. ബജറ്റിലുള്ള നിയന്ത്രണം
* ചെലവു നിയന്ത്രിക്കുക
* വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള നീക്കിയിരുപ്പിൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടു വരിക.
2. ഇന്‍റേണൽ കണ്‍ട്രോൾ
* ഇന്‍റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ്
* നിലവിലെ പ്രക്രിയകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുക
3. മൂലധന ചെലവിലുള്ള നിയന്ത്രണം
ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പണം വകതിരിച്ചു നൽകുക എന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ തെറ്റാതിരിക്കുക. സംരംഭത്തിന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക. സംരംഭം തുടങ്ങി എന്നു കരുതി വില കൂടിയ കാറുകൾ, വലിയ ഓഫീസ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കൈയ്യിലൊതുങ്ങാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടക്കത്തിലെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുക. ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചു വേണം നടപ്പിലാക്കാൻ. നടപ്പിലാക്കുന്നതിനു മുന്പ് പലവട്ടം ആലോചിച്ച് അത്യാവശ്യമാണെന്നു ഉറപ്പാക്കിയതിനുശേഷം നടപ്പിലാക്കുക.

സംരംഭകനു മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ

* ശക്തമായ ഒരു ബ്രാൻഡ് നിർമ്മിക്കുക
* ഉപഭോക്താക്കളെ വർധിപ്പിക്കുക, ലാഭം വർധിപ്പിക്കുക
* നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുക
* നല്ല തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക
* തൊഴിലിനെയും ജീവിതത്തെയും സംതുലിതമായി കൊണ്ടുപോകുക
* നിയമപരമായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നേരിടുക
* കാര്യക്ഷമമായ തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്തുക
ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കും വിധം വേണം ബിസിനസ് പ്ലാൻ നിർമ്മിക്കാൻ. സംരംഭം ആരംഭിച്ച് ആദ്യദിവസം മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബ്രാൻഡ് മൂല്യം ഉണ്ടാക്കുക; അത് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉപഭോക്താവിനു നൽകേണ്ട പരിഗണനയിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ച്ചവരുത്തരുത്. ഈ രണ്ടു ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായിരിക്കണം എപ്പോഴും പ്രഥമ പരിഗണന.

ഭാരമാകുന്ന ജിഎസ്ടി
രാജേഷ് വർഷങ്ങളായി ശ്രീമൂലനഗരത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നു. എല്ലാവരും സ്ഥിര ഉപഭോക്താക്കളായതിനാൽ കടയിൽ വരുന്നവരെല്ലാം പരിചയക്കാരാണ്. അധികമാരും ബില്ലും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെയോ ഒരു ബില്ലിംഗ് ബുക്കി...
ചെറുപ്പത്തിലെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം
അശോകിന് ജോലി കിട്ടി. നാട്ടിലെ പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു അത്. കാരണം ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ ഉൽസാഹിയും നല്ല സ്വഭാവവുമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. സാന്പത്തികമായി അത്ര മെച്ചമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവൻ. ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കായുള്ള ത...
ലിഖിത ഭാനു : കർഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വിജയത്തിലേക്ക്
ലിഖിത ഭാനു. കണ്ടു പഠിക്കാനേറെയുണ്ട് ഈ പെണ്‍കുട്ടിയിൽ നിന്ന്.
ബയോടെക്നോളജി എൻജിനിയറിംഗ് ബിരുദം നേടിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ കോർപറേറ്റ് മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ജോലി തേടുകയേയുള്ളു. അല്ലാതെ സ്വയമൊരു സംരംഭം കെട്ടിപ്...
പ്രസക്തിയില്ലാത്ത എൻഎവി
കുറഞ്ഞ എൻഎവിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൂടിയ എൻഎവിയുള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ളതാണെന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാം. കാരണം പത്തു രൂപ വിലയുള്ള ഓഹരി, പതിനായിരം...
നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു ഇ​തു വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​രം
നോ​ട്ട് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ, ജി​എ​സ്ടി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ശേ​ഷം സ​ന്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു അ​സ​ന്നി​ഗ്ധാ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യ്ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ദി​ശ ഇ​നി​യും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ...
നോ ടെൻഷൻ, അവധി ദിനങ്ങളും ആഘോഷിക്കാം
കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതും ദീർഘ കാലം ഈടു നിൽക്കുന്നതുമായ ഉത്പന്നങ്ങളിലൂടെ ഉത്പന്ന ശ്രേണി വിപുലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെയിന്‍റ് നിർമാണ കന്പനികളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഈ ലക്ഷ്യത്തിന...
കാപ്പി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി ആഗോളതലത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പിദിനമായി ആചരിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്‍റർനാഷണൽ കോഫി ഓർഗനൈസേഷന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കാപ്പിദിനം ആഘോഷിക്കുുന്നത്. 2015 മുതൽ ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തോട് കൂടി ദിനാചരണ പരി...
വളരെ കൂടുന്പോൾ വാങ്ങരുത് വളരെ കുറയുന്പോൾ വിൽക്കരുത്
ഓഹരി വിപണി വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. രണ്ടു മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് 18,000 പോയിന്‍റിൽനിന്ന് 32,000 ത്തിലേക്ക് സെൻസെക്സ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിഫ്റ്റി പതിനായിരത്തിനു മുകളിലുമെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഓഹരി വിപണിയിൽ വാങ്ങലും വിൽക്കലും
അനുയോജ്യനായ ഒരു ബ്രോക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യപടി. ബ്രോക്കറുടെ വിശ്വാസ്യതയും ചരിത്രവും സാന്പത്തിക നിലയും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. സേവന നിലവാരവും ഇടപാടുകാർക്കിടയിലുള്ള അംഗീകാരവും പരിഗണനയിലെടുക്കണം. ബ്രോക്കറെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകഴ...
ആൻസിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്...
പാലാ ഞാവള്ളിമംഗലത്തിൽ ആൻസി മാത്യുവിന് ചക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചക്കയിൽ നിന്നും ആൻസി തയ്യാറാക്കിയ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണം കേൾക്കണം. ഏഴു വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂട ആൻസി കണ്ടെത്തിയത് മൂന്നൂറിലധികം...
രക്ഷിക്കാം, തോട്ടവിളകളെ
വിശ്രുത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ""യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ തോട്ടവിള സംസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ തോട്ടവിള ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 46 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്.’’ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രസക്...
മലബാർ: തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി
തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി പോലെയാണ് മലബാർ. ദക്ഷിണകേരളത്തേയും മധ്യകേരളത്തേയും വികസനവും വളർച്ചയും സന്പന്നമാക്കിയപ്പോൾ മലബാർ എന്നു വിളക്കപ്പെടുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.

മലബാറിലെ മിക്ക സംരംഭകരും കച്...
അറബ് ലോകം കീഴടക്കി അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പ്
കുവൈത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ദുബായിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. കേവലം ഒരു പ്രവാസി തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്നതിനുപരിയായി പാരന്പര്യമായി തന്‍റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ബിസിനസ് എന്ന ഇഷ്ടത്തെ ഏറെ ആവേശത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. കൈവെ...
രേണുക രാംനാഥ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയുടെ മാതാവ്
പ്രശസ്തമായ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്ന സ്ഥാപനം രേണുകയുടേതാണ്. രേണുക രാംനാഥ്. മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസിൽ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബാങ്ക് മാനേജർ പക്ഷേ, വിധിയുടെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല.

1995. രേണുകയ്ക...
സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
1975 ൽ കാസർഗോട്ടെ കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായാണ് കോഴിക്കോട് മേരിക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം. 1986 ൽ ദേശീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ...
"പൊൻ പാലു'മായി പാലാഴി ഡയറി ഫാം
പതിനൊന്നു വർഷത്തെ നേവിയിലെ സേവനത്തിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത കണ്ടത്തിൻതൊടുകയിൽ കെ സി ഫിലിപ്പ് വിവാഹത്തിനുശേഷം താമസത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പുതുപ്പാടിയാണ്. 1991-ൽ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. 1993-ൽ അ...
മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി യുഎൽ സൈബർ പാർക്ക്
മലബാറിന്‍റെ ഐടി ഹബ്ബാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട്. ഉൗരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള യുഎൽ സൈബർ പാർക്കാണ് മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഐടി പാർക്കുകളുള്ള...
പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ്
കേരളത്തിൽനിന്നൊരു രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡ്, 2020-ഓടെ മലപ്പുറത്തുനിന്നൊരു ലിസ്റ്റഡ് കന്പനി, രാജ്യമൊട്ടാകെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ...പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഷാജു തോമസ് ...
സന്പാദിക്കാനും സന്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും
പി.ആർ ദിലീപ് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ദിലീപ് ആരംഭിച്ച ഇംപെറ്റസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റും ഇതേ യജ്ഞത്തിലാണ.് സൗജന്യമായോ അല്ലാതെയോ ആളുകളെ സന്പാദിപ്പിക്കുവാനും സന്പത്തു നേടുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞം. സാന്പത്തിക ഭാവി ഉറപ്പാക...
സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തി...
സർവീസ് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ
ബങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലെയും സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും ബാങ്കുകൾ. ബാങ്കുകൾക്കു സമീപത്തു കൂടി പോയാൽ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ...
വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് ബെല്ല ക്രിയേഷന്‍സ്‌
അവധി ദിവസം വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അപ്പന്‍റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ബീനയുടെ വാസം. നല്ല കയ്യക്ഷരമുള്ള ബീനയെക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കും.അപ്പന്‌ ഇടയ്ക്ക് കുന്നൂരിൽ തേയില ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും.അപ്പോൾ ...
മാസശന്പളക്കാരുടെ ഇഷ്ട നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ മാസ ശന്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. ശന്പളക്കാരിൽ 50 ശതമാനം പേരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു
എന്നാൽ ബിസിനസുകാ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും മുന്പ്...
എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്ന ശതമാനം മാത്...
പാൻ ആവശ്യമായ 18 ഇടപാടുകൾ
പാനും ആധാറും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഇവയില്ലാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ലെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പാൻ നൽകാതെയോ ആധാർ നൽകാതെയോ നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ...
പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ആർബിഐ
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അര ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവു വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ കമ്മിറ്റി നയ പലിശനിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റീപോ നിരക്ക് ( ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽനിന്നു എടുക്ക...
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നാളുകൾ
സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകളെ വായ്പ നൽകി സഹായിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകളും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കന്പനികളും. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാനവും സന്പത്തും പോ...
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്
മുഖ്യമായും സ്മോൾ കാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ദീർഘകാലത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഏസ് ഫണ്ടെന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2...
വരുമാനം സന്പത്താക്കാൻ ഇക്വിറ്റി എസ്ഐപി
പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബിസനസ് മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന അതിശയ നിക്ഷേപ വാഹനമാണ് ക്രമ നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാ എസ്ഐപി.

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ ജോണ്‍ ബോഗ്ലേ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മൂലധന വിപണിയില്ലാതെ മറ്റൊരു...
3 ചായയുടെ കാശും കോടിപതിയും
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സന്പന്നനായ വാറൻ ബുഫെയുടേയും ഇന്ത്യയിലെ സന്പന്നരായ അസീം പ്രേംജിയുടെയും ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്‍റെയുമൊക്കെ കഥ കേൾക്കുന്പോൾ പലരുടെയും മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയിതാണ്. ഇവരെപ്പോലെ കോടീശ്വരനാകാൻ എന്താണൊരു...
LATEST NEWS
അമേരിക്കയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി 75 പേർക്ക് പരിക്ക്
രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിജയം; ബ്രിട്ടൻ പിൻമാറി
രാമേശ്വരത്ത് ഏഴു കിലോ സ്വർണബിസ്കറ്റ് പിടികൂടി
രാഷ്ട്രപതിയുടെ അരുണാചൽ സന്ദർശനത്തിനെതിരേ വിമർശനവുമായി ചൈന
ഉത്തരകൊറിയ ഭീകരതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമെന്ന് അമേരിക്ക; പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
tech@deepika
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.